logo

Diafragma

  • Het diafragma is als het ware een soort scherm met een verstelbare opening tussen de lens en de sluiter. Via het diaframa valt licht op de sensor. Hoe groter de opening, hoe meer licht er per tijdseenheid op de CCD valt. De grootte van de opening wordt gemeten in F-getallen (f-stops). Hoe groter het getal, hoe kleiner het diafragma en hoe minder licht er dus door de opening valt. Bij een klein getal zal het diafragma dus groot zijn en meer licht doorlaten. Elke opeenvolgende f-stop op een camera laat half zoveel licht door.

Over Fotografie Begrippen .nl

  • Fotograaf Jeroen Kemp geeft je op deze site een uitgebreide uitleg van alle begrippen en termen uit de wereld van de fotografie. Volg hem op Instagram

Advertenties